Taganemisõigus - Inter Cars veebipood

Taganemisõigus - Inter Cars veebipood

Pärast tellimuse kättesaamist on tarbijast kliendil õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Tarbijast kliendil ei pruugi olla taganemisõigust kõigi toodete osas. Tooted, mille puhul tarbijast kliendil taganemisõigus puudub, on eraldi loetletud. Juriidilisest isikust kliendil ei ole e-poest ostetud kauba suhtes taganemisõigust.

14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes.

Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Inter Cars Eesti OÜ’l õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

Taganemisõiguse kasutamiseks peab tarbijast klient ühemõttelise avaldusega (nt posti, faksi või e-postiga saadetud kiri) teavitama Inter Cars Eesti OÜ toodud kontaktandmetel oma otsusest taganeda lepingust. Tarbijast klient võib selleks kasutada taganemisavalduse tüüpvormi, mis ei ole kohustuslik. Taganemisavalduse tüüpvorm on kättesaadav siit. Taganemise näidisjuhendiga saab täpsemalt tutvuda siin.

Taganemiseavaldusse tuleb märkida lisaks tarbijast kliendi kontaktandemetele ja arve nr. ostetud kauba mõõt, mudel, tootja nimi ning taganemise põhjus. Taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui tarbijast klient saadab teate taganemisõiguse kasutamise kohta enne taganemistähtaja lõppu.

Kauba tagastamise kulud kannab klient, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).

Klient peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.

Inter Cars Eesti OÜ tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik kliendilt lepingu alusel saadud tasud.

Inter Cars Eesti OÜ võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni klient on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

Kui klient on sõnaselgelt valinud e-poe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Inter Cars Eesti OÜ tarbijast kliendile  tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

Inter Cars Eesti OÜ’l on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda kliendilt tagasi kaup, kui kauba hind e-poes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

Eritingimus.

Rehvid, mille artikli lõpus on „#15“, „DOT“ või midagi muud sarnast (näiteks väga soodne hind), mis viitab rehvi vanemale tootmisajale (rehvid, mis on vanemad kui 36 kuud), ei kuulu tagastamisele ega ümbervahetamisele.

Rehvid mille tootmiskuupäev ja mille vanus on kuni 36 kuud, ei kuulu tagastamisele ega ümbervahetamisele, kui tagastamise põhjuseks on tootmiskuupäev.